နိဒါန်း

သတင်းအချက်အလက်သည်စွမ်းအားကြီး၏။ကောင်းမွန်သောသတင်းအချက်အလက်ကို မှန်ကန်စွာ နားလည်ခြင်းဖြင့် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် နေထိုင်မှုဘဝပုံစံများဖွံ့ဖြိုးစေရန်နှင့် အနာဂတ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းများ ချမှတ်ရန်တို့ကို ပိုမိုအားကောင်းစေနိုင်သည်။ မိမိတို့ဘဝနေထိုင်မှုအပေါ်သက်ရောက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ များစွာရှိ၏။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း(NGO)များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်နှင့် နေထိုင်မှုဘဝပုံစုံကောင်းများဖော်ဆောင်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်ကောင်းများကအထောက်အပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်များရယူရာတွင် မြေပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်၏။

A village in Indonesia

မြေပုံများသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မြင်သာမှုရှိသော သင်္ကေတများပင်ဖြစ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကူး/နည်းလမ်းများကို စာလုံး စကားလုံးများထက်သာလွန်ကာ ဖော်ညွှန်းနိုင်ကြပြီး အရေးပါသောမေးခွန်းများကို အဖြေထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်၏။ ဥပမာ- အနီးဆုံးကျောင်း/ဆေးရုံ ကဘယ်မှာလဲ။ ဒီပံ့ပိုးမှုတွေကို အလွယ်ကူဆုံးရရှိနိုင်တာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဆင်းရဲခေါင်းပါးမှု ပြဿနာအဖြစ်ဆုံးက ဘယ်နေရာလဲ။
စသည့်မေးခွန်းများအတွက် မြေပုံများဖြင့် ဖော်ပြခြင်းကအကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပြီး အဖြေရှာရန်အတွက်လည်း ကောင်းစွာအထောက်အကူပေးသည်။

လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဘောပင်တစ်ချောင်း၊ စာရွက်တစ်ရွက်ကိုအသုံးပြု၍ သင့်မြို့ (သို့မဟုတ်) သင့် ကျေးရွာကို မြေပုံဆွဲကြည့်နိုင်ပါသည်။ ယင်းမြေပုံတွင် ဘယ်အရာများကို မပါမဖြစ်ထည့်သွင်းရေးဆွဲမည်နည်း။ သင့်မြေပုံက မည်သို့သောအရေးကြီး သတင်းအချက်အလက်ကို ဖော်ပြမည်နည်း။ အချိန်အနည်းငယ်ယူ၍ ကိုယ်ပိုင်မြေပုံတစ်ခုရေးဆွဲကြည့်ပါ။ ပြီးနောက် သင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသည့် သတင်းအချက်အလက်သည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ မည်သူ့အတွက် အရေးကြီးသနည်း ဆိုသည်ကိုစဉ်းစားပါ။

Example of a hand-drawn map

လမ်းများ ၊ မြစ်နှင့် စမ်းချောင်းတို့အတွက် မျဉ်းကြောင်းများရေးဆွဲဖော်ပြနိုင်သည်။ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်များ ၊ ကွင်းပြင်ကျယ်များ ၊ ရုံးများနှင့်စာသင်ကျောင်းများကဲ့သို့ အရေးကြီး အဆောက်အဦးများကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်သည်။ သင်ရေးဆွဲဖော်ပြမှုတိုင်းအတွက် သင်္ကေတများကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်၏။ ဥပမာ- လမ်းတစ်လမ်းအတွက် မျဉ်းတစ်ကြောင်း။ အဆောက်အဦတစ်ခုအတွက် လေးထောင့်ကွက်တစ်ခု စသဖြင့် အသုံးပြုဖော်ပြနိုင် သည်။ သင့်မြေပုံသည် မြေပြင်ပေါ်တွင်ရှိသောအရာများအတွက် ထပ်တူပြုသောဖော်ပြချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်၏။

Examples of symbols

သင့်မြေပုံသည် သတင်းအချက်အလက်ပြည့်စုံရမည်ဖြစ်၏။ မရင်းနှီးသောဒေသများ၊ သင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကိုလမ်းညွှန်ပြသရန်တို့အတွက် ယင်းကဲ့သို့မြေပုံတစ်ခုကိုအသုံးပြုနိင်၏။ သို့ရာတွင် သင့်ကိုယ်ပိုင်မြေပုံကို အသုံးပြုရန်အတွက် အကန့်အသတ်ရှိပေလိမ့်မည်။ ယင်းမှာ သင်တစ်ဦးတည်းလက်ထဲတွင်သာရှိပြီး အခြားမူပွါးမရှိခြင်းပင်ဖြစ်၏။ သင်ရေးဆွဲသောမြေပုံသည် သင်တစ်ဦးတည်းအတွက်အဆင်ပြေနိုင်သော်လည်း အခြားသူများအတွက် အသုံးပြုရ ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်၏။ အခြားသူများရေးဆွဲသောမြေပုံသည်လည်း သင့်အတွက် ထိုနည်းနှင်နှင်သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ စာရွက်ပေါ်တွင်သာရှိသော သင့်မြေပုံအတွက် အခြားသူများရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်လည်း ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ လူတိုင်းရယူသုံးစွဲနိုင်သောမြေပုံဖြစ်ရေးအတွက် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုလျက် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းသည် အသင့်လျော်ဆုံးသောအဖြေ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

Mapping on Computer

OpenStreetMap(OSM) သည် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ပြီး လူထောင်ပေါင်းများစွာမှနေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပါဝင်ဖြည့်စွက်လျက်ရှိသည်။
အသုံးပြုသူများသည် စာရွက်ပေါ်ထက် ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မြေပုံရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွန်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမြေပုံရေးဆွဲခြင်းသည် စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးဆွဲ ခြင်းထက် များစွာကွာခြားမှုမရှိကြောင်း သိမြင်နိုင်၏။
OSM အသုံးပြုရေးဆွဲရာတွင်လည်း လမ်းများ၊ ကွင်းပြင်များအတွက် မျဉ်းကြောင်းများ၊ ကျောင်းနှင့်ဆေးရုံတို့အတွက် သင်္ကေတများ စသဖြင့်ရေးဆွဲဖော်ပြ၏။
အရေးကြီးသောအချက်မှာ OSM အသုံးပြုရေးဆွဲသောမြေပုံများကို
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သိမ်းဆည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး မည်သူမဆို အချိန်တိုင်း အခမဲ့ရယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

Digital maps with OpenStreetMap

သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်အလုပ်တွင်ပါ OpenStreetMap ကိုအသုံးဝင်သောအရာအဖြစ် လက်ခံနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။ ဤလမ်းညွန်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် OSM အသုံးပြုမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကို လျှင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။